Blog > Komentarze do wpisu

WITAMY W CYFRZE PLUS

W kwietniu bieżącego roku daliśmy się namówić akwizytorowi,
który reprezentował Cyfrę+. Jego opowieść była przekonywująca i po prezentacji oferty „Zestawy promocyjne” podpisaliśmy umowę. Umowa zawarta została na tzw. Okres Minimalny, który w przypadku tej promocji trwa 19 miesięcy. Mieliśmy możliwość wypowiedzenia w ciągu 10-ciu dni i to powodowało, że nie widzieliśmy dla nas zagrożenia. Następnego dnia po podpisaniu umowy o abonament zjawili się instalatorzy. Zamocowali antenę satelitarną i uruchomili dekoder. Wszystko pozornie było ok.

W momencie podpisania umowy nie dostaliśmy żadnych załączników, ale po przeczytaniu umowy – niestety z opóźnieniem – stwierdziliśmy, że podpisaliśmy, że zapoznaliśmy się z regulaminami, które stanowią integralną część umowy i nie zgłaszamy zastrzeżeń. W tej sytuacji telefon do dystrybutora i mailowo przysłali nam skan regulaminów, a w formie drukowanej załączniki miały przyjść pocztą (dostaliśmy je po licznych monitach w lipcu). Pozornie wszystko wyglądało w porządku.

Bardzo szybko okazało się, że dekoder PHILIPS HD PVR ma wadliwe oprogramowanie, które często się zawiesza. Reklamacja, następnie wymiana dekodera i tak trzy razy. Za czwartym razem dostaliśmy dekoder PACE HD PVR, który mamy do dzisiaj. Nie jest to najlepszy produkt, ale nie ma już na co go wymieniać. W czasie tych problemów z dekoderami minął dziesięciodniowy okres, w którym mogliśmy jeszcze wypowiedzieć umowę. Że był to ostatni dzwonek dowiedzieliśmy się później.

Cztery dekodery i ciągłe zaniki sygnału w złych warunkach atmosferycznych, spowodowały, że straciliśmy zaufanie do Operatora i na piśmie złożyliśmy Oświadczenie o Wypowiedzeniu Umowy. Odpowiedzią, często powtarzaną, było stwierdzenie, że zakończenie kontraktu zaplanowano po zakończeniu Okresu
Minimalnego, czyli pod koniec 2013 roku. Próba akcentowania faktu, że wypowiedzenie zostało prawidłowo złożone, kończyła się zawsze szablonową odpowiedzią, że zakończenia kontraktu zaplanowano na……

Zwróciliśmy się o płatną opinię prawną do portalu prawniczego. Odpowiedź była na zasadzie: wiedziały gały co brały. Prawnicy nie próbowali nawet znaleźć jak można wypowiedzieć umowę przed jej końcem.

W tej patowej sytuacji zaczęliśmy szukać rad w Internecie.
Znaleźliśmy możliwość unieważnienia umowy w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego. Powołując się na odpowiednie artykuły K.C oraz odpowiednio uzasadniając złożyliśmy OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU WYWOŁANEGO PODSTĘPNIE.
 Oświadczenie wysłaliśmy listem poleconym.
Odpowiedź brzmiała: w związku ze zgłoszonym wnioskiem odpowiedź udzielona zostanie w ciągu 30 dni. Ważne prawnie Oświadczenie, które można odrzucić sądownie zostało potraktowane jako reklamacja.

Od tego momentu każda korespondencja, nawet oceniająca krytycznie działania Operatora, traktowana jest jako reklamacja z 30-dniowym okresem rozpatrywania. Tą metodą Cyfra+ czasowo dociągnie do końca Okresu Minimalnego. W całej korespondencji ani razu nie było odpowiedzi merytorycznej lub próby polemiki. Zawsze odpowiedź była z katalogu szablonów, które znamy na pamięć.

Dekoder dostarczony przez Cyfrę+ jest własnością Operatora, który pobiera comiesięczną opłatę najmu. Próba reklamacji sprzętu kończy się odsyłaniem do serwisu. Koszty ma pokrywać abonent. Jak się w trakcie korespondencji okazało „pomoc techniczna” jest fikcją. Odpowiedzi udzielają ci sami konsultanci, którzy pracują w „informacji”. Nie jest trudno być pomocą techniczną, jeżeli w każdej sprawie odsyła się abonenta do serwisu.

Pracownicy Cyfry+ są ubezwłasnowolnieni – nie wolno im pisać odpowiedzi merytorycznych, muszą natomiast stosować szablony, które nijak się mają do treści, na które odpowiadają. W korespondencji pisemnej poziom odpowiedzi jest bardzo niski. W tym przypadku muszą napisać coś od siebie, a tego nie potrafią. Odpowiedzi są chaotyczne, mało merytoryczne. Twórcy pism nie mają pojęcia jak powinno
wyglądać pismo urzędowe. Nikt ich tego przecież nie nauczył. Pismo nie ma numeru (trudno się powoływać na treść takiego pisma), brak informacji na akiego maila lub pismo jest to odpowiedź. Widać, że są to pracownicy młodzi, bez wymaganego na takim stanowisku doświadczenia.

Cyfra+ zainstalowała nam antenę o czaszy 600 mm, a w kontrakcie mamy wpisaną o średnicy 800 mm. Przy próbie interwencji zaproponowali nam, że możemy sobie kupić większą antenę.

Zaniki sygnału w złych warunkach atmosferycznych wynikają ze zbyt małej średnicy czaszy anteny, ale Operatora to nie obchodzi i próbuje udowadniać, że wszystko jest ok.

W tej chwili zakończyliśmy korespondencję z Cyfrą+ oznajmiając, że wypowiedzenie umowy jest ważne i dajemy czas na odebranie sprzętu. Od następnego miesiąca przestaniemy płacić abonament. W odpowiedzi, jak zwykle, przeczytaliśmy, że wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, czyli do 22 sierpnia. Tą metodą przeciągają sprawę.

Cyfra+ ostatnio prowadzi promocję nowej oferty, która wskazuje, że maja problem znaleźć nowych abonentów. Kto obniża cenę oferty, gdyby była ona atrakcyjna?

Moje rady dla potencjalnych klientów Cyfry+:

  1. Nigdy nie podpisuj umowy, jeżeli nie masz kompletu załączników,
  2. Przed złożeniem podpisu na umowie dokładnie kilka razy przeczytaj treść umowy i załączniki. Niech to trwa – akwizytor musi poczekać.
  3. Sprawdź, czy umowa daje Tobie faktycznie możliwość wypowiedzenia umowy przez końcem jej trwania. Porównaj to z zapisami dołączonych do umowy regulaminów. 
  4. Nie daj się nabrać na zapis w umowie, który głosi:W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem …. miesięcy od daty zawarcia Umowy na wyżej opisanych warunkach promocyjnych, Abonent zapłaci Operatorowi CYFRY+ karę umowną w wysokości xxxxx…”. Abonent nie może wypowiedzieć umowy, może to zrobić Operator dodatkowo obciążając abonenta karą umowną
  5. Sprawdzaj jaka jest średnica czaszy anteny satelitarnej. Dla sygnału HD powinna być 800 mm. Pozwoli to zmniejszyć wrażliwość anteny na warunki atmosferyczne. Nie daj sobie wcisnąć anteny o mniejszej średnicy. 
  6. Jeżeli nie musisz nie decyduj się na umowę o abonament z Cyfrą+. Z innymi operatorami telewizji satelitarnej też nie jest lepiej. Lepszy sygnał, nie wrażliwy na warunki atmosferyczne, dostarczają operatorzy telewizji kablowej. Dostarczają oni również Internet, czego nie robi Cyfra+.
  7. Dobrym rozwiązaniem jest cyfrowa telewizja naziemna, jeżeli jest w Twoim zasięgu. Kup antenę i dekoder DVB-T i będziesz niezależny od operatora i nie będziesz ponosił dodatkowych opłat.

Oczekuję uwag i ewentualnych pytań. Z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Może wspólnymi siłami znajdziemy sposób na tego operatora.

czwartek, 26 lipca 2012, wrocjan

Polecane wpisy

Komentarze
2012/08/31 13:44:25
Witam,
Wpadłem niestety w to samo bagno. Na dzień dzisiejszy jedyną opcją jest zaprzestanie opłacania abonamentu, bo żadne inne argumenty do Cyfry+ nie trafiają. W moim życiu przewinęło się już kilku dostawów TV i Internetu, ale dopiero przy Cyfrze poznałem co to piekielna upierdliwość. W przyszłości wolę zostać bez dostępu do TV, niż podpisać z nimi umowę.